Tobaksbolag saknar rättigheter, menar parlament

Allt fler stater söker komma till bukt med befolkningens bolmande. Avskräckande bilder finns i dag på cigarettpaket i 62 länder världen över. Varningstexter pryder desto fler. Tanken är dessa texter och bilder ska få rökaren att fimpa cigaretten. Huruvida det ger resultat, kan diskuteras.
__________________________________________________ 

Australien har valt att gå steget längre. Det australiensiska parlamentet klubbade nyligen igenom ett förslag till en lag där tobaksbolagen åläggs sälja sina produkter enligt en av myndigheterna utformad modell. Paketen är försedda med stora avskräckande bilder där tillverkarens namn och märke får stå tillbaka för gigantiska varningstexter. Logotyper ges inget utrymme över huvud taget.

Frågan är om förslaget är juridiskt genomförbart. Avsikten är att lagen skall träda i kraft i slutet av 2012. Tobaksjättarna har emellertid tagit strid mot förslaget vilket de anser gör våld på immateriella rättigheter. Rädslan för en global spridning av förslaget är stor.

Brittiska medborgare uppmanas visa sitt missnöje mot statens inblandning i vuxna människors liv genom att signera en nätbaserad namninsamling. Enligt gruppen dröjer det inte länge förrän en liknande reglering drabbar såväl alkohol som godis.

Oavsett vilket finns fog att fråga sig varför kampen mot tobak är en sådan för staten viktig angelägenhet. Rökare kostar inte skattebetalarna mer än icke-rökare.

Studier ger rentav anledning att tro motsatsen.

Vi har däremot all anledning att vara uppmärksamma på staters klåfingrighet. Särskilt då lagar/regler införs på helt ovetenskaplig grund.

________________________

Niklas Gréen
Lewenhards

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: