Skadeståndskrav sänker svenskt mediebolag

__________________________________________________________________________________
Cision var på rätt väg, men överhängande skadeståndskrav har ökat risken i mediebolaget. Det skriver Placera.nu i en analys av bolaget och rekommenderar sälj. Detta efter att bolaget rasat hela 29,67% under gårdagen.

_____________________________________________

Cision erbjuder tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Cisions kunder använder bolagets tjänster för att dels bevaka traditionella och sociala medier, dels för att utvärdera effekten av sin egen mediakommunikation. Verksamheten är uppdelad i fyra skilda affärsområden, där även distribution av information (pressreleaser) innefattas. Största marknad är USA, vilket också är landet vari Cision nu riskerar åläggas betala betydande belopp

Skadeståndskravet skall enligt bolagets pressmeddelande komma från ett stort amerikanskt förlag. Skälet stavas rättighetsintrång. Beloppet, ännu okänt. Cision hoppas på förlikning och varnar för att effekten på bolagets helårsresultat kan bli väsentlig. Med ett sådant uttalande är det inte konstigt att aktien under gårdagen föll som en sten.

Cision har ett antal turbulenta år bakom sig. Verksamheter har sålts. Nyemissioner genomförts. Goodwilltillgångar nedskrivits. Lån har tagits. Senaste året framstod emellertid som en vändning för bolaget. Bolaget visade på tillväxt och vinsterna – i form av utdelning – kom äntligen ägarna till handa. Bolaget blev med ens intressant och aktörerna på marknaden började tala om ett bolag med god tillväxtpotential.

Bara veckor innan gårdagens ”bomb”, gjorde Erik Penser Bank en analys av bolaget där de gav bolaget en riktkurs om 80 kronor. I jämförelse med dagens kurs – 42,90 kronor – låter det som en djärv rekommendation. Analysen behöver emellertid inte vara inkorrekt. Inte ens nu. För faktum kvarstår, bolaget har en balansräkning som är rimligt stark liksom bolaget har kunnat visa upp starka kassaflöden. Lägg därtill ett trevligt track record där bolaget, steg för steg, förädlat sin verksamhet. Cision var/är på rätt kurs.

Bolaget är – förhoppningsvis – bara något skadeskjutet.

Men, osäkerheten kring skadeståndsanspråket kvarstår. Ingen vet vilka belopp vi talar om. Av pressmeddelandet att döma rör det sig knappast om småpotatis. Mot bakgrund av sistnämnda osäkerhet får vi ta Placera.nu:s råd för gott. Sälj aktien. Avvakta och gå in först när Cisionbåten slutat gunga.
___________________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: