Skippa etiska fonder

Marknaden av i dag kantas av en uppsjö s.k. etiska fonder. Fondförvaltarna hävdar sig beakta etiska aspekter när väljer företag till sin portfölj. För tio år sedan fanns knappt en handfull etiska fonder i Sverige. I dagsläget rör det sig om knappa hundratalet. Utmärkande för dessa fonder är att de i huvudsak exkluderar vissa oetiska branscher och företag samtidigt som de inkluderar företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor.
____________________________________________

Någon egentlig definition för vad som gör en fond etisk finns inte. En del etiska fonder undviker t.ex. att investera i specifika branscher, så som alkohol, tobak, vapen, spel och pornografi. Andra söker aktivt välja företag som de anser gå i bräschen miljön. Investeringsprofilen skiljer sig därmed åt, fonderna emellan. Gemensamt för dem alla är dock att de söker locka ”medvetna” investerare som trivs med tanken att deras pengar gör faktisk nytta, samtidigt som de får lön för mödan i form av avkastning. Men hur ligger det till egentligen?

Vad vi som investerare har att förstå är att etik – i mångt och mycket – uteslutande används i marknadsföringssyfte. För fondbolagen räcker det med att ha ett par etiska investeringskriterier för att fonden ska kunna klassas som etisk. En fond är således etisk med ens fondbolaget väljer att kalla den det. Jag förutsätter att läsaren själv ser det uppenbara problemet i en sådan ordning.

Problemen med etiska fonder är många. Dels kan det för investeraren vara svårt att avgöra huruvida en etiska fond de facto är etisk (vad det nu än innebär). Dels har de etiska fonderna knappast levererat. Avkastningen är inte sällan påtagligt sämre i en etisk fond än i en ”vanlig” aktiefond. Det sistnämnda brukar ursäktas med att det kanske inte gör så mycket egentligen, då pengarna åtminstone ”tjänar den goda saken”. Ett på alla sätt dåligt argument, om ni frågar mig.

Aktiefonder är helt enkelt inte rätt investeringsform för den med etiska preferenser. Personligen är jag i grunden skeptisk till att vi ö.h.t. skall ta etiska hänsyn när vi komponerar vår portfölj. Hellre då att vi som investerare väljer fondbolag som genererar bra avkastning, varpå vi sedan skänker en del av vår vinst till välgörande ändamål. I praktiken torde ett sådant upplägg vara fullt lika bra som att investera i vilken som helst etisk fond. Troligen rentav bättre.
__________________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

2 thoughts on “Skippa etiska fonder

 1. okänd says:

  Den viktigaste frågan är vad som egentligen ska ses som en etisk fond.
  Är investeringar i många svenska storbolag en etisk investering när de bedriver handel inom stridsindustrin eller handlar med diktaturer även om man har ett miljötänk och även om man arbetar aktivt med sin CSR.

  Vill man inte vara en del av att företag bidrar till krig, svält eller annan olycka är i många fall etiska fonder ett bättre alternativ än att låta pengarna sitta på ett räntekonto även om man inte får ta del av lika hög avkastning som om man inte haft ett etiskt tänkande.
  Om man vill investera sina tillgångar med en etiskt profil är det antagligen inte ett bra alternativ att istället investera i aktiefonder av vanlig art och låta ideella organisationer att ta del av den eventuella avkastningen.

  Det skulle bryta mot hela den solidariska tanken med att inte bidra till sådant man inte vill stå för.

  Samtidigt sänder ett intresse för etiska fonder en tydlig signal till fondförvaltare och företagare att folk faktiskt bryr sig. Att de som har möjlighet att påverka, tar sitt ansvar för ett hållbart samhället.

  • lewenhards says:

   Vad som är en etisk fond är, som du skriver, knäckfråga i sammanhanget. Genom åren har vi sett att flertalet av de fonder som betecknat sig som “etiska” inte levt upp till detta epitet. Ett flertalet etiska fondbolag har investerat i företag som, enligt gängse uppfattning, bedriver verksamhet som inte överensstämmer med etik. Lägg därtill att många förvaltare inte äger resurser att kontrollera hur företagen – i varje enskilt fall – arbetar i praktiken. Inte minst finns anledning att påpeka att för att göra verklig skillnad krävs att fondbolagen agerar aktivt i egenskap av ägare och ser till att delta vid bolagsstämmor m.m. för att driva de etiska frågorna. Görs inte detta försvinner mycket av själva idén med etiska fonder, om du frågar mig.

   Att det skulle vara en dålig idé att investera i en “vanlig” fond för att sedan ge ett eventuellt överskott till ideella organisationer håller jag inte med om. Inte heller går jag med på att det skulle “bryta mot hela den solidariska tanken”. Det sistnämnda, mycket därför att investeringar i etiska fonder på intet sätt utgör en garant för att man inte bidrar till “sådant man inte vill stå för”.

   Däremot har jag all förståelse för de människor som tycker att det “känns bättre” att investera i en etisk fond. Säkerligen kan det ge en sorts inre tillfredsställelse. Lite som att skänka en hundralapp till Rädda Barnen, samvetet känns med ens något renare.

   Med det inte sagt att det inte finns etiska fonder som uppfyller samtliga de kriterier jag redogjort för. Dessa fonder kanske är en god investering för den etiskt sinnade. Det förutsätter emellertid grundlig research av fondbolaget, dess förvaltare samt dess investeringsprofil. Att bara lägga pengarna i en fond som har epitetet “etisk” är nämligen, enligt min mening, inte en garanti för någonting.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: