Oppositionen gör gruvnäring till prestigefråga

Gruvnäringen är Sveriges mest expansiva bransch. Exporten av metall och mineralprodukter ökade med 17 procent 2011 och investeringarna uppskattas uppgå till omkring 50 miljarder kronor de kommande fem åren. Gruvnäringen diskuteras nyligen i riksdagen. På onsdag skall frågan upp till beslut. Oppositionen kommer med stor sannolikhet få igenom sitt förslag. Har vi skäl att vara oroliga?
____________________________________________

Svensk gruvnäring är högintressant. Det statliga bolaget LKAB har varit en första klassens kassako. Bolaget redovisade en vinst på närmare 15 miljarder kronor för 2011. Det är det bästa resultatet någonsin. Fler gruvor planerar att tas i bruk, men konkurrensen hårdnar. Utöver Boliden huserar en mängd ytterligare bolag i området. Dannemora Mineral, Lundin Mining, Lappland Goldminers och Northland Resources är några av de aktörer som bestämt sig för att tjäna storkovan på svenska mineraler.

Expansionen inom gruvsektorn i Norrbotten/Västerbotten ställer höga krav på en väl fungerande infrastruktur med hög kapacitet. Det är en förutsättning för att nya gruvor ska kunna öppnas. Hittills har staten hörsammat bolagens behov. Samarbetet Northland Resources – Trafikverket är ett exempel.

Från mineral till politik. Gruvnäringen har, som redan nämnts, varit uppe för diskussion i riksdagen. Oppositionen menar att regeringen saknar ambitioner i frågan och kräver därför att regeringen tar ett samlat initiativ till ett program för sammanhållen gruv- och mineralindustri i samverkan med näring och akademi. För investeraren är diskussionen inte särdeles intressant. Vad oppositionen kräver är nämligen helt i linje med regeringens mineralstrategi. Oppositionens motiv är därför oklara. Kanske vill de helt enkelt påminna alliansen om dess ställning som minoritetsregering, vad vet jag.

Lyckligtvis vann förslagen om skärpt lagstiftning kring prospektering och uranbrytning ingen framgång hos varken regeringens eller oppositionens majoritet. En sådan lagstiftning skulle vara förödande för industrin och bara leda till att undersökningen av berggrunden minskade. Liksom intäkterna.

Oavsett om oppositionen får igenom sitt förslag eller inte så kan investeraren fortsatt sitta lugnt i båten. Förutsättningarna är desamma. Innevarande år spås bli ett rekordår för gruvsektorn. Att ha minst ett gruvbolag i portföljen ser jag därför som en god idé. I flera fall överstiger vinstpotentialen risken betydligt.
_________________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

One thought on “Oppositionen gör gruvnäring till prestigefråga

  1. […] väntat fick oppositionen igenom sitt förslag om att regeringen, i samråd med gruvnäringen och den […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: