Skatt till vilken nytta?

I juni förra året lade Europakommissionens ordförande José Manuel Barroso fram ett förslag om en skatt på internationella valutatransaktioner, den s.k. Tobinskatten. Förslaget motiverades med att skatten skulle kunna bidra till finansiell stabilitet och samtidigt ge EU en årlig intäkt om 57 miljarder dollar. Sverige – tillsammans med fyra andra länder – fortsätter att förkasta förslaget.
__________________________________

I dag tisdag diskuterades Tobinskatten i ecofinrådet. I debatten ställde sig sex länder bakom förslaget, däribland Frankrike och Tyskland medan fem länder motsatte sig förslaget. Övriga femton länder – Nederländerna undantaget, vilka ställer sig neutrala – valde att inte uttala sig i frågan.

EU är sargat. Italien, Grekland och Spanien ger anledning till fortsatt oro. Samtidigt hårdnar kritiken mot Ungern, ett land som återkommande överskridit maxgränsen för årligt underskott. Nu hotas landet av sanktioner med indragna EU-fonder. Ambitionen att få in mer pengar till EU-kassan tar sig uttryck i desperata åtgärder.

Europakommissionens förslag ska ses som en bestraffning. En bestraffning för att europeiska banker ägnat sig åt valutaspekulation. Resultatet blir däremot närmast en sorts europeisk självspäkelse där de negativa effekterna överstiger de positiva. Europa riskerar bokstavligt talat att dräneras på kapital.

Enligt EU-kommissionens egna beräkningar skulle en skatt på internationella valutatransaktioner påverka tillväxten i Europa negativt. Likafullt förfäktar flera länder tobinskattens nödvändighet. På hela taget ger agerandet ett närmast desperat intryck där enskilda politiker vill visa sig handlingskraftiga.

Riskerna med en europeisk tobinskatt är påtagliga. Den finansiella handeln riskerar flyttas från Europa till vänligare marknader. Utbudet av finansiella tjänster kommer försämras. Lägg därtill ökade kostnader för enskilda företag att göra investeringar. I slutändan är det sannolikt vi – i egenskap av sparare och bankkunder – som kommer att få betala notan.

Till vilken nytta, är frågan.
_________________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

One thought on “Skatt till vilken nytta?

  1. […] ett tidigare inlägg publicerad här på Lewenhards sågade jag EU-förslaget på en s.k. tobinskatt, det vill säga en […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: