Oppositionen fick spänna musklerna

Som väntat fick oppositionen igenom sitt förslag om att regeringen, i samråd med gruvnäringen och den akademiska världen, ska ta fram ett program för en sammanhållen gruv- och mineralindustri. För investeraren saknas skäl till oro.
________________________________

Beslutet lyder som följer.

Riksdagen anser att det är hög tid för regeringen att agera för att gruvnäringen ska kunna möta både det ökade intresset för mineraler och metaller i Sverige och moderna miljökrav. Regeringen nämnde i höstens budgetproposition att man kommer att ta fram en mineralstrategi, men riksdagen menar att det behövs en mer ambitiös ansats. Man understryker även att det är viktigt att regeringen skyndsamt hanterar riksdagens begäran. Programmet bör bland annat lyfta frågeställningar som rör infrastruktur, handläggningstiderna för tillståndsprocesser, kommunernas roll och betydelsen av välutbildad arbetskraft.

För den vars aktieportfölj är exponerad mot svensk gruvnäring saknas anledning till oro. Beslutet är i linje med regeringens mineralstrategi. Möjligen kan beslutet “piska på” regeringen i dess arbete med en mycket angelägen fråga. Om så sker kan riksdagens beslut rentav visa sig vara av godo.
________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: