100 miljoner till Dannemorakassan

Lewenhards fortsätter följa den svenska gruvnäringen och konstaterar att Dannemora Mineral emitterat 1 500 000 nya B-aktier. Pengarna har till syfte finansiera Dannemora järnmalmsgruva fram till ett positivt kassaflöde, enligt pressmeddelande.

Dannemora Mineral har efter börsens stängning den 15 mars 2012 genomfört en nyemission som i huvudsak riktats till norska och andra utländska investerare. Emissionen tillför 103 500 000 SEK före emissionskostnader.

Emissionen genomfördes med en teckning på 133 %. Totalt tilldelades 1 500 000 aktier av serie B till en kurs av 69,00 SEK per aktie. Teckningskursen är 4 procent högre än den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de senaste 10 handelsdagarna på Stockholmsbörsen.

Nyemissionen har genomförts för att möta de förändringar i bolagets kassaflöde som föranletts av den ökade investeringsvolymen och rörelsekapitalförändringar som bolaget tidigare har kommunicerat.

Staffan Bennerdt, VD och koncernchef i Dannemora Mineral: “Emissionen innebär att vi nu har säkrat det återstående kapitalbehovet för att finansiera Dannemora järnmalmsgruva fram till positivt kassaflöde.”

Efter slutförd emission uppgår antal aktier i Dannemora Mineral till 15 360 400 varav de nyemitterade aktierna utgör 9,8 procent av kapitalet och 5,7 procent av rösterna. Bolagets aktiekapital kommer att öka från 2 217 664 SEK till 2 457 664 SEK.

Swedbank First Securities AS har varit Dannemora Minerals finansiella rådgivare vid nyemissionen.

Med finansieringen säkrad är produktionsstart nära. Gruvbrytning påbörjas i april/maj. Inledningsvis med 500 000 ton/år. Full produktion i gruvan, 1,5 miljoner årston, kommer att nås 18 månader efter produktionsstart.

Året kommer onekligen att bli spännande, för såväl ägare som utomstående.
______________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: