Mårder hänger löst

Günther Mårder, VD för intresseorganisationen Aktiespararna, ifrågasätts nu av organisationens styrelse. Det finns ett starkt missnöje över Mårders bristande ledarskap, uppger källor till Dagens Industri.
__________________________
Den då tjugosexårige Günther Mårder, civilekonom från Handelshögskolan, valdes in som VD i Aktiespararna år 2009
efter att i över tio år varit verksam i olika delar av organisationen. Mårder blev snabbt populär bland organisationens gräsrötter för sin vilja (och förmåga) att nödvändiga debatter.

Nu hårdnar emellertid kritiken mot Mårders ledarskap. Mårder kritiseras bland annat för att vara alltför näringslivsvänlig och för att sakna nödvändiga ledaregenskaper. Det finns en irritation över hans ställning till medlemsraset, uppger en anonym källa till Di.

År 2000 hade Aktiespararna över 140 000 medlemmar. I dag, tolv år senare, är mindre än hälften kvar. Att den ekonomiska krisen tog hårt på småspararnas organisationsvilja, är otvivelaktigt. Två styrelseledamöter väljer nu att inte ställa upp till omval vid årsstämman i april. Åldersskäl, hävdar den sextiofyraåringa ledamoten Sören Rudmer medan Sohie Nachemson-Ekwall inte närmare vill kommentera varför hon väljer att inte ställa upp.

Mårders framtid inom Aktiespararna kan vi bara sia om. Klart är att den unge Mårder är högt uppskattad bland organisationens medlemmar. Günther Mårder har varit flitig med att odla sitt eget varumärke hos gräsrötterna. Mårder har lagt ned mycket tid på att resa land och rike runt för att besöka de många lokalavdelningarna runtom i Sverige. En personlig närvaro är A och O för att vinna popularitet.

Men popularitet är inte allt. Att vara VD är en komplex uppgift som ställer höga krav på såväl personlig närvaro som handlingsduglighet. Många munnar skall mättas och lika många viljor måste tillmötesgås. Ingen grupp kan få allt, men alla måste få något. Annars riskerar bitterheten gro.

Magkänslan säger att Mårder sitter säker. För nu. Lyckas inte Mårder att få tillbaka en stor andel av de medlemmar som valde lämna under den ekonomiska krisen kan han emellertid komma att få problem. Det gäller för Mårder att lägga in andra växeln, i den delen.
___________________________________

Niklas L. Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

One thought on “Mårder hänger löst

  1. […] en artikel där Günther Mårders ställning som VD inom intresseorganisationen Aktiespararna diskuterades. Källor uppgav att det flera ledamöter i styrelsen var missnöjda över Mårders ledarskap. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: