Snåla aktiesparare?

Den som äger börsnoterade aktier kan sedan några år tillbaka skänka all sin utdelning skattefritt till ideella organisationer. Få har emellertid utnyttjat denna möjlighet. Av total 130 miljarder kronor gick enbart 20 miljoner kronor till välgörande ändamål.
_______________________________

Efter ett beslut i Regeringsrätten 2006 behöver aktieägare i Sverige inte betala kapitalskatt på aktieutdelning om rätten till utdelning innehas av en ideell organisation med allmännyttigt syfte. Anledningen till att en sådan ”aktiegåva” inte beskattas är att aktieägaren måste disponera utdelningen för att kunna beskattas för den. Om aktieägaren, innan bolagsstämman fattat beslut om utdelning, väljer att skänka sin utdelning till en ideell organisation så har han följaktligen aldrig disponerat utdelningen och ska därför inte heller beskattas för den.

Skattesatsen på utdelning är 30 procent. Det innebär att en hundralapp som aktieägaren skänker efter skatt motsvarar 143 kronor innan skatt. Aktiegåvan ger därmed aktieägaren möjlighet att skänka mer än vad som varit fallet om aktieägaren själv tagit sin utdelning för att sedan skänka pengarna till välgörenhet.

Att så få valt att skänka bort sin utdelning har nog sin förklaring i att få är medvetna om denna möjlighet. Vid första påseende kan reglerna verka krångliga. Så är emellertid inte fallet.

För kunder hos Nordnet eller Avanza är det bara att – direkt på hemsidan – registrera sin aktiegåva. Det enda aktieägaren behöver göra är att välja bolag, antal aktier och till vem han eller hon vill skänka sin utdelning. Den preliminära utdelningssumman framgår då direkt på nätmäklarens hemsida.

Aktieägare som tidigare varit flitiga med att ge bort pengar till välgörande ändamål har all anledning att överväga aktiegåvor i fortsättningen. Det är ett både ekonomiskt och smidigt alternativ.
______________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: