Banken med framtidstro/hybris

I dag torsdag höll Nordea årsstämma. På agendan stod bland annat Nordeas långsiktiga avkastningsmål på eget kapital på 15 procent. Röster på stämman ifrågasatte rimligheten i en sådan målsättning. Ledningen själv anser målet vara realistiskt.
___________________________________

Det var i samband med den tredje kvartalsrapporten för 2011 som Nordea för första gången uttryckte sitt avkastningsmål på eget kapital på 15 procent. Målsättningen ska gälla i ett normalt ekonomiskt läge där tillväxten på Nordeas marknader ligger omkring 5 procent.

Nordeas avkastning på eget kapital för 2011 låg på 10,6 procent. Övriga svenska storbanker hade en avkastning på eget kapital på mellan 11,9 och 13,5 procent.

Nordeas målsättning om 15 procent möttes av häftig kritik på torsdagens stämma. Kritiken riktade sig i huvudsak mot att en sådan målsättning skulle öka risktagandet i banken samt vara till nackdel för aktieägarna på lång sikt pga. ett minskat förtroende hos bankens kunder.

Björn Wahlroos, Nordeas ordförande, slår emellertid ifrån sig kritiken. Enligt honom handlar det om att Nordea ska vara en av de bästa bankerna i branschen. Rodney Alfvén, Nordeas chef för investerarrelationer, tycker även han att kritiken är obefogad och hänvisar till Riksbankens senaste stabilitetsrapport där Riksbanken skriver att de räknar med en avkastning på 14 procent för hela banksektorn. Det råder därmed en samsyn mellan Nordea och Riksbanken, menar Alfvén.

Framtidstro eller hybris? Tja, det ligger väl som vanligt i betraktarens ögon.
_________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: