Aktiespararna tror inte på tobaksjätte

Jag gjorde nyligen ett litet nedstick i den svenska tobaksjätten Swedish Match där jag gjorde bedömningen att Swedish Match – trots hög aktiekurs – fortfarande kan vara en intressant investering. Jag hänvisade då bland annat till en ökande försäljning på den amerikanska marknaden.

Samma dag publicerade Aktiespararna en analys där de rekommenderade aktieägare att sälja sitt innehav. Aktiespararna tror att toppen är nådd. Jag citerar.

Men det finns också trender och faktorer som tynger Swedish Match. En väsentlig sådan trend är att företaget tappar marknadsandelar på USA:s snusmarknad, där konkurrenterna sänker priserna för att vinna marknadsandelar. På några år har denna marknad, som förr var indelad i ett hög- och ett lågprissegment, flutit ihop till att bestå av bara lågprisvarumärken.

För att stämma i bäcken har Swedish Match beslutat att lansera ytterligare ett lågprismärke, Kaliber, vid sidan av Kronansnuset som bolaget redan säljer. Skulle Sverige gå samma väg som USA, med kraftig prispress, kommer Generalsnuset som premiumsnus snart att vara ett minne blott, liksom Swedish Matchs 50-procentiga marginaler.

Aktiespararna tror därmed att lågprissegmentet är här för att stanna. Det är nog en på alla sätt riktig bedömning. Däremot är det förhastat att tro att “Generalsnuset som premiumsnus” snart skulle vara ett “minne blott”. Konkurrensen har hårdnat, men än så länge är det påtagligt få lågprisvarumärken som håller jämna steg med giganten Swedish Match och deras produkter.

Cigarettbranschen är en marknad där vi sett en liknande utveckling där allt fler lågprisvarumärken slagit sig in på marknaden. Likafullt har de största tobaksbolagen stått sig väl i konkurrensen, med stadigt ökande aktiekurser. Här kan bolag så som Philip Morris International Ltd (PM), British American Tobacco plc (BTI) och Altria Group Inc (MO) tjäna exempel. Liknelsen är visserligen inte helt rättvis, men likväl intressant.

En ökad konkurrens behöver därmed inte betyda slutet för Swedish Match. Tvärtom.
_________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: