Peru-upplägg beskattas i Sverige

Utdelning från bolag stationerade i Peru ska beskattas i Sverige. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i två nya domar. Utdelningen ska beskattas enligt inkomstskattelagen och på allmänna grunder.
__________________________________

I december förra året blev det känt att två Delphi-advokater anklagades för skatteflykt pga. ett s.k. Peru-upplägg. Peru-upplägget salufördes under 2006 av flera skatterådgivare i Sverige. Upplägget har sin bakgrund i en paragraf i det dubbelbeskattningsavtal som Sverige haft med Peru vars syfte har varit att ge låg skatt i syfte att främja investeringar i det fattiga landet. Svenska aktieägare som ägt aktier i ett svenskt fåmansföretag genom ett peruanskt bolag har därmed kunnat undkomma den svenska skattesatsen om 57-58 procent. Istället har aktieägaren skattat peruansk kupongskatt på 4,1 procent. År 2007 togs paragrafen bort.

Tidigare instanser har inte kunnat döma de som använt sig av skatteupplägget. Detta då man inte ansett sig kunna angripa förfarandet med skatteflyktslagen. Även om en handfull underinstanser varit av annan uppfattning.

De aktuella målen handlar om ett Peru-registrerat bolag som likviderats. Skatteverket anser att utdelning efter likvidation ska beskattas i Sverige medan ägarna hänvisat till bestämmelserna i skatteavtalet med Peru. Högsta domstolen konstaterar emellertid att männens bolag varit registrerat i Peru men att bolaget inte bedrivit någon verksamhet där. Alla anknytningsmoment pekar mot Sverige, menar domstolen. Skatteavtalet begränsar därmed inte Sveriges möjligheter att beskatta ägarna för de vinster de gjort med anledning av utskiftningen och det alldeles oavsett om skatteflyktslagen är tillämplig eller inte.

I nuläget finns ytterligare sex liknande mål som har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom finns det ett antal framställningar som ligger vilande i avvaktan på detta avgörande. Domarna får anses gå i linje med Skatteverkets stegrande arbete med att nå skattepliktigt kapital beläget utomlands.
____________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: