SEB: Östeuropeiska tungviktare står emot

Östeuropas utveckling är polariserad, delvis med anledning på att vissa östeuropeiska länder är mer beroende av Eurozonens banker än andra. Många östeuropeiska banker ägs i hög grad av västbanker. Västbankernas finansieringskostnader är höga vilket riskerar leda till stramare kreditförhållanden, vilket i sin tur påverkar tillväxten i regionen negativt.
_____________________________________

Oron i Europa är något mindre i dag än vad den var i går. ECB:s lån till eurozonen har bidragit till denna utveckling. Det finns emellertid även fortsättningsvis anledning till oro. Utvecklingen i euroländerna Portugal och Grekland är osäker. Faller Portugal så faller de spanska bankerna, vilka lånat landet 57 miljarder euro. Faller de spanska bankerna, faller Spanien – vilka i sin tur drar med sig de tyska bankerna. Och så vidare.

Oron påverkar Östeuropa. I de östeuropeiska länders vars band till västeuropeiska banker är starka, så som t.ex. Ungern, Kroatien och Ukraina.

Enligt SEB är det emellertid två östeuropeiska länder vars tillväxt inte kommer att påverkas i negativ riktning. SEB spår att Rysslands BNP ökar med 3,8 procent 2012 och 4,1 procent 2013. Högt oljepris, hög reallönetillväxt och expansiv finanspolitik gynnar Ryssland. ”Vi är fortfarande positiva till Rysslands tillväxt på kort sikt. Samtidigt borde Ryssland kunna prestera en ännu högre tillväxt, på säg 6-7 procent, med tanke på de höga oljepriserna. Detta sätter fingret på behovet av mer reformer. Sommarens WTO-inträde är det steg i rätt riktning som kan smörja handel och investeringar. Men man ska inte vänta sig att detta automatiskt löser Rysslands strukturella problem”, säger Daniel Bergvall, ansvarig för Ryssland- och Ukrainaanalysen.

För Polen spår SEB en tillväxt på 3,0 procent 2012 och 3,6 procent 2013. Ekonomin blir alltmer investeringsdriven och finanspolitiken stramas åt. Valutan Zlotyn spås fortsätta stärkas.

I fallet Ryssland är det tydligt att landet behöver ytterligare reformer. Min gissning är att de kommer. Snart.
______________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: