Krönika: det känslomässiga aktieägarskapet

De flesta småsparare har en eller två aktier i sin portfölj som inte lever upp till förväntningarna. En återkommande negativ kursutveckling kan få den största av optimister att tappa humöret. Frågan man då måste ställa sig är om man ska sälja eller avvakta.
_____________________________


Det kanske vanligaste misstaget småsparare gör är att förse sig med skygglappar. Otaliga gånger har jag hört småsparare säga att ”aktiekursen för bolag X sjunkit så mycket att det enda att göra är att sitta kvar”. Ett sådant resonemang bygger på tanken att en förlust inte är en förlust förrän den realiserats. Det är ett tankefel.

Aktieägarskapet är en känslomässig historia. I egenskap av småsparare väljer vi ofta bolag efter tycke och smak. Vi pratar gärna om våra investeringar och är sällan sena att påpeka våra senaste genidrag. Och när aktievärdet för bolag X stigit till det dubbla på bara några månader är det få som kan lägga band på sitt ego. Plötsligt är vi analytiker av världsklass. För jo, nog visste vi allt att kursen skulle utvecklas precis så som den faktiskt gjorde.

För de fall aktievärdet sjunker är historian en helt annan. Istället för att objektivt utvärdera situationen hävdar vi att aktien genomgår en tillfällig dip. Att vi ligger flera tusen minus är inget vi oroar oss för. Aktien har nämligen fortsatt potential. Illavarslande rapporter och uteblivna resultat påverkar inte vår syn på aktien. I sak har inget ändrats, låter försvaret. Och att sälja nu hade varit dumt, för då förlorar vi ju våra pengar.

För de fall vi hamnar i ovanstående scenario bör vi ställa oss följande frågor. Ett, finns det anledning att tro att aktien kommer att återhämta sig? Frågan bör naturligtvis besvaras utifrån rådande förutsättningar. Två, är sannolikheten för uppgång större i den aktie jag äger än vad den är för andra aktier på marknaden. Om inte, sälj.

Aktieägarskapet ska inte ses i ljuset av de förluster vi gör utan i ljuset av de vinster vi går miste om. En dalande aktiekurs – där mycket litet talar för trendbrott – gör ingen glad. Allra minst privatekonomin. Rent krasst är en hundralapp i bolag X lika mycket värd som vilken som helst annan hundralapp, och det alldeles oavsett om hundralappen i bolag X tidigare varit värd det dubbla. Enda skillnaden är att hundralappen i bolag X riskerar att minska ytterligare i värde allt eftersom tiden går.

För att knyta ihop säcken kan följande sägas. Börja varje börsdag från scratch. Värdera din portfölj strax innan börsen öppnar. Det är det enda värde som räknas. Vid börsdagens slut utvärderar du portföljens utveckling. Leta efter förklaringar till varför portföljen ökat eller minskat i värde. Följer utvecklingen index eller är det andra omständigheter som tynger/stärker ditt innehav? Har portföljens förutsättningar förändrats eller är utsikterna fortsatt så goda som när du valde att gå in i respektive bolag?

Kort sagt, var aktiv men inte hetsig. Förluster är alltid att räkna med, men inte till vilket pris som helst.
_______________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: