Har luften gått ur USA?

USA-börserna har gått starkt under årets första kvartal. Kurserna har gått stadigt uppåt utan tecken på avmattning. Även landets ekonomi har varit imponerande stark, liksom arbetslösheten minskat. Nu varnar vissa för att negativa siffror väntar.
___________________________________

Årets första kvartal var trevligt för flera USA-index.
Dow Jones noterade en uppgång om 8 procent, S&P 500 noterade 12 procent och Nasdaq Composite ökade med hela 19 procent. Vad gäller S&P500 är det de bästa kvartalet sedan 1998. De trevliga siffrorna till trots tror många bedömare att samtliga har mer att ge.

Andra är mer negativa. Mycket pga. att många indikatorer och utfall varit sämre än väntat under senaste veckor. Den amerikanska industriproduktionen lyfts fram särskilt. Liksom det låga konsumentförtroendet. Bilindustrin går dock desto bättre. Kvartalet är det bästa sedan 2008.

Föga förvånande tror många att det är det höga oljepriset som tynger landet för tillfället. Landets låga bensinskatter gör att förändringar i oljepriset slår igenom snabbare i USA än vad det gör i Europa. Stegrande priser letar sig snabbt till konsumenternas plånböcker. Intressant är att även om inkomsterna inte stigit märkbart i landet, så har privatkonsumtionen ökat desto mer. Det ger anledning att tro att amerikanerna tror mer på framtiden än tidigare. Köpglädjen gör emellertid att det privata sparandet får sig en törn. I februari var sparandet nere på knappa 3,7 procent av privatinkomsten. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2009.

De höjda bensinpriserna kan komma att bromsa landets ekonomiska återhämtning. Risken för en s.k. double dip får nog däremot anses som liten och det saknas anledning att drabbas av panik.

Svacka eller inte, USA är på helt rätt väg.
____________________________

Niklas Gréen
Lewenhards

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: