Tysktätt i Scania

Investors vd Börje Ekholm har avböjt omval till Scanias styrelse. Det framgår av kallelsen till stämman, som äger rum den 4 maj. Tyska ingenjören Peter Abele, född 1941 och före detta bland annat finanschef vid Audi, föreslås samtidigt bli ny ledamot i styrelsen.
____________________________________
 

Styrelsen får därmed följande sammansättning: Helmut Aurenz, Jochem Heizmann, Gunnar Larsson, Hans Dieter Pötsch, Francisco Javier Garcia Sanz, Åsa Thunman, Peter Wallenberg Jr, Martin Winterkorn och Leif Östling. Samtliga föreslås bli omvalda.
Nyval av Peter Abele till styrelseledamot.

Med Ekholms sorti kommer 5 av 9 Scanias ledamöter att vara tyskar. Peter Abele är född 1941 och har en ingenjörsexamen. Sedan 1974 har Peter Abele haft ett flertal ledande chefsbefattningar, bland annat inom biltillverkningsindustrin. Peter Abele har också varit medlem i Board of Management, Audi AG till och med 2003 där han hade ansvar för ”Finance and Information Technology”. Peter Abele äger inte några aktier i Scania och är enligt de kriterier som uppställs i den svenska bolagsstyrningskoden, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Bytet Ekholm/Abele får anses vara välkommet. Lastbilsbranschen kräver industriell kompetens. I övrigt bedömer jag Scania vara ett intressant bolag. Med stora försäljningsvolymer i Kina och en stark ställning på den europeiska marknaden finns anledning att tro att bolaget bl.a. kommer att gynnas av en europeisk tillväxt.
________________________________________
Niklas Gréen
Lewenhards

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: