2012: Rysslands år?

Vladimir Putins nygamla roll som Rysslands president välkomnades av fond- och värdepappersbranschen. Osäkerheterna på den ryska marknaden spåddes minska, vilket alltid är positivt ur investerarperspektiv. Utvecklingen i Ryssland är högintressant och två viktiga faktorer talar för att den ryska aktiemarknaden kommer att fortsätta utvecklas positivt under 2012.
______________________________

Många bedömare tror att Putin tagit intryck av vinterns demonstrationer och att protesterna pressar den nya regeringen i rätt riktning. Den ryska regeringen – som ska stå klar om knappt en månad – förväntas innehålla ett större antal liberaler på ledande positioner. Syftet är att stävja landets stora problem med korruption.

Ryssland är världens största oljeproducent och exportör av naturgaser. Ryssland är även världens tredje största exportör av aluminium och stål och hälften av landets budgetintäkter kommer från olje- och gasskatt. Landet gynnas därmed av de fortsatta oroligheterna nere i Mellanöstern. Tillväxtmarknadernas ökade efterfrågan på råvaror likaså.

Ryssland är fortsatt undervärderat. Värderingen av ryska aktier är i dag lägre än vad de var 1999. Värderingen är intressant med tanke på att landet då var nära en finansiell kollaps. I dag är Ryssland ett av världens minst skuldsatta länder och med en valutareserv som placerar landet bland de tre främsta. Anledningen till den kraftiga undervärderingen tros ha sin bakgrund i den politiska situation som rått i landet. Investerare vet helt enkelt inte vart de har dagens Ryssland.

Putins comeback kan kanske ändra denna skepsis.

Ryska aktier får därmed anses ha möjlighet till bättre avkastning än flertalet andra marknader. Aktiemarknaden är den billigaste marknaden i världen och riskerna är betydligt mindre än på många andra marknader.

Rysslands utsikter för 2012 är ljusa.
____________________________
Niklas Gréen
Lewenhards

Advertisements

One thought on “2012: Rysslands år?

  1. […] Så sent som i mars gjorde jag det djärva påståendet att 2012 mycket väl kunde bli Rysslands år pga. förväntade […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: