Lehman Brothers stämmer staten

Ett konkursbo efter den forna bankjätten Lehman Brothers har lämnat in stämningsansökan riktad mot den svenska staten. Kravet ligger på en halv miljard svenska kronor inklusive ränta. Bakgrunden till stämningen är att konkursboet anser att affärer som gjordes under 2008 års tredje kvartal var fel värderade.

_______________________________________
Investmentbanken Lehman Brothers drabbades av en finansiell kris i september 2008 och tvingades kort därefter till konkurs. Konkursen var startskottet på en finanskris som tog globala proportioner. Banker, försäkringsbolag och andra viktiga finansiella institut runtom i världen drabbades mycket hårt, liksom den globala ekonomin i övrigt.

Det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK) ägde en portfölj av derivatinstrument hos Lehman Brothers (LB). I samband med LB:s konkurs valde SEK att avveckla sin portfölj i banken. Båda parter var då överrens om att SEK var skyldig LB pengar, men inte vilket belopp.

SEK var av den uppfattningen att de derivat som de valde att säga upp i september 2008 skulle baseras på det pris man fick betala för motsvarande placeringar i en annan bank. LB ansåg däremot att de skulle få mer betalt. År 2011 valde SEK – trots LB:s invändning – att betala en LB en lägre summa än vad konkursboet begärt. Det är sistnämnda betalning som är bakgrunden till den nu inlämnade stämningsansökan.

LB:s konkursbos stämningsansökan omfattar ett belopp om 73,9 miljoner dollar. Det motsvarar ungefär 530 miljoner kronor. Konkursboet kräver dessutom ränta baserad på den amerikanska styrräntan plus 15,4 procent.

SEK:s bedömning är att ”inga betydande förluster kommer att uppstå relaterade till konkursen i Lehman Brothers, inklusive den aktuella stämningsansökan”.

SEK har begärt anstånd med sitt svaromål till den 31 augusti 2012.
___________________________________
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: