Moskvabörsen faller

Den förväntade raketen Ryssland sjunker som en sten. Ryska RTS-index ligger på minus 8 procent sedan årsskiftet. 2011 års bottennotering är därför nära.

_______________________________________
Moskvabörsen är, som undertecknad återkommande skrivit om, en råvarutyngd börs. Sedan årets högsta notering i mitten av mars har Brent- och WTI-oljan fallit betänkligt. I dagsläget, omkring hela 15 procent. För Moskvabörsen är det fallande oljepriset naturligtvis ett olyckligt sänke.

De ryska politikernas bristande reformvilja är en annan orsak till Moskvabörsen ras. Många – likt jag själv – hoppades på stora förändringar. Så sent som i mars gjorde jag det djärva påståendet att 2012 mycket väl kunde bli Rysslands år pga. förväntade reformer.

Vad gäller reformviljan är det dock alltför tidigt att dra några generella slutsatser. Stora reformer är inget som slängs ihop under en kafferast. Värt att hålla i minnet är att Moskvabörsen är en börs som kännetecknas av mycket hög volatilitet. Svängningarna är ofta plötsliga och kraftiga. Det sistnämnda gäller i båda riktningar.

Historiskt sett så handlas Moskvabörsen även fortsättningsvis med en mycket stor rabatt. Det gör att det fortfarande finns anledning att visa intresse för värdepapper med exponering mot Ryssland.
_____________________________________
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: