Guvernörsvalet som följs av en hel nation

Hela USA följer guvernörvalet i delstaten Wisconsin. Valet är ett nyval framtvingat av demokrater och fackligt aktiva som motsatt sig den republikanske guvernören Scott Walkers hårda sparpaket. Inte minst Walkers beslut om att frånta fackens förhandlingsrätt har väckt stor irritation. Resultatet i dagens nyval kan få stora konsekvenser för hela USA.
______________________________________________
 

Omvalet i Wisconsin är historiskt. Bara två gånger tidigare har en guvernör blivit avsatt. Bakgrunden till omvalet är att guvernör Walker inskränkt de offentliganställdas fackliga rättigheter och förmåner. De offentliganställdas tvingas numera betala större hälsovårdsutgifter och pensionspremier än tidigare. Åtgärderna syftar till att balansera delstatens budget.

Åtgärderna har medfört skattesänkningar för delstatens medborgare, vilket välkomnades av många. Skattesänkningarna var de första på mycket lång tid.

Scott Walkers utmanare är demokraten – tillika borgmästaren i Milwaukee – Tom Barret. Valundersökningar tyder på att guvernör Walker leder med knapp marginal.

Att valet följs av hela USA beror på att en vinst för Scott Walker antas medföra att fler republikanska guvernörer anammar Walkers sparpaket. Ett sparpaket som inneburit att delstaten vänt ett underskott på 3,6 miljarder dollar till en ekonomi i balans och dessutom sänkt arbetslösheten till imponerande låga 7 procent.

Det är viktigt att komma ihåg att en majoritet av Wisconsinborna verkar stödja guvernör Walkers politik. I grunden handlar det om att de offentliganställda numera behöver betala en större del av sin pension med egen lön (från låga 1 procent till rimliga 6 procent) samt att de får finansiera 12 procent av sin sjukförsäkring med egna medel. Mer än 70 procent av tillfrågade väljare tycker att de nya reglerna är bra. De tidigare förmånerna har av många upplevts som alltför generösa.

Om guvernör Walker vinner dagens nyval finns anledning att tro att motsvarande åtgärder kan komma att genomföras i fler republikanska stater.

____________________________
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements
Tagged , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: