Moderaterna, en ulv i fårakläder

Det är dags att borgerligheten inser att staten kan bidra till frihet och individualism, och att det därför är viktigt med en stark stat, skrev Moderaternas chefstrateg Per Schlingmann nyligen i en artikel på newsmill. Artikeln möttes snabbt av mothugg. Främst i leden gick de borgerliga ungdomsförbunden.
__________________________________________________
 

När läser Per Schlingmanns artikel ’Borgerligheten bör inse värdet av en stark stat’ är det lätt glömma bort att det faktiskt är en ’borgerlig’ artikel som läses. Mest anmärkningsvärt är kanske det faktum att Schlingmann sätter likhetstecken mellan en stark och en stor stat. Den starka staten vill Schlingmann sedan bygga på ett stort antal statliga institutioner. Ty, får vi för oss berättat, ’betydelsen av institutioner ökar i takt med att omvärlden blir mer snabbföränderlig och osäker’.

Slutsatsen som rimligen kan dras från ett sådant uttalande är att borgerligheten, ur Per Schlingmanns perspektiv, är död. Död, därför att i en snabbföränderlig värld ökar samhällets behov av myndigheter och statlig intervention. Kort och gott, ju fler myndigheter desto bättre.

Personligen kan jag inte hjälpa att ana viss skrämseltaktik å de nya Moderaternas sida. Vad Schlingmann egentligen säger är att världen är en kaotisk plats där vi som individer och statsmedborgare lever i ständig fara. Under Moderaternas försorg kan vi emellertid räddas. Tack och lov.

På det hela taget förvånas jag av Schlingmanns vänsterretorik. Och när han försvarar ett extremt högt skattetryck med att Sverige i alla fall är det mest individualistiska landet i världen så förstår jag – i egenskap av borgerlig – just ingenting.

Schlingmanns såsseartikel (om uttrycket tillåts) gick emellertid inte obemärkt förbi. Som vanligt agerar de borgerliga ungdomsförbundet vakthund när moderpartierna visar tydliga ideologiska brister.

Aron Modig, förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), skriver i sin artikel att det måste vara en självklar målsättning för den svenska borgerligheten att fortsätta arbetet för en mindre offentlig sektor. Att staten är nödvändig, skriver Modig, innebär på intet sätt att en större stat i sig självt är ’nödvändigare’.

Staten bör lägga sitt fokus på sina huvuduppgifter; försvaret, medborgarnas frihet och att upprätthålla lag och ordning, skriver Aron.

Även förbundsordföranden i Centerpartiets Ungdomsförbund, Hanna Wagenius, tycker att Schlingmann är ute på mycket tunn is. Wagenius skriver bland annat att även om Schlingmanns målsättningar med sin ’stora och starka stat’ är ädla så missar Schlingmann helt hur staten faktiskt bidragit till problemen.

Till skillnad från Schlingmann delar Wagenius inte uppfattningen att det är tack vare staten som Sverige klarat undvika skuldkrisen. Snarare, skriver Wagenius, handlar det om vad staten inte har gjort. Staten har inte överkonsumerat, inte lånat stora summar pengar och inte heller sökt stimulera ekonomin med statliga insatser.

I egenskap av väljare är det svårt att längre se någon tydlig skillnad mellan en socialdemokratisk och en moderat politik. I grunden är den samma. Moderaterna har med en kirurgs precision demonterat den borgerliga idépolitiken till att i huvudsak handla om skatter och skattesänkningar. Som om att borgerlig politik blott enbart handlar om att inte utsätta medborgare för ett högt skattetryck.

För mig personligen handlar borgerligheten om så mycket mer.

_____________________________________
Lewenhards
lewenhards@live.com

Trackbacklänkar: 1, 2, 3

Advertisements
Tagged , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: