Finansiella instutitioner i Kina förbjuds handla med Bitcoin

Kinas centralbank har beslutat att förbjuda landets finansiella instutitioner att handla med den virtuella valutan Bitcoin. Därmed är de kinesiska bankerna förhindrade att göra några som helst bitcoinrelaterade transaktioner.
_____________________________________________________
Image
Nyhetsrapporteringen kring valutan 
Bitcoin har varit påtaglig den senaste tiden. Artiklarna som skrivits om den virtuella valutan har varit av varierande slag. Många är de som har varnat för de risker som en investering i valutan innebär. Samtidigt har vi kunnat läsa om den kraftiga värdeökning valutan haft. För drygt en vecka sedan slog valutan nytt kursrekord när den värderades till över 1,000 USD per bitcoin. Bara dagar senare stod kursen i 1,242 USD. Totalt har värdet niofaldigats under de gångna månaderna. En hisnande värdestigning.

Parallellt med kursstegringen har emellertid ett och annat varnande finger höjts. Det har talats om en s.k. bitcoinboom. Flera professionella investerare har därför rekommenderat att för de fall man vill spekulera i bitcoin så ska man göra det enbart i liten skala. En procent av den totala portföljen har bedömts rimligt.

Och det har nu visat sig att kritikerna, åtminstone tillfälligt, fått rätt. Att kritikerna har fått rätt har delvis sin förklaring i att den kinesiska centralbanken valt att förbjuda landets finansiella instutitioner från att handla i valutan. Skälet för detta anges vara att man från kinesiskt håll är rädd för att handeln i bitcoin riskerar störa den “vanliga” valutatransaktionerna. Argumentationen kan i denna del anses något haltande. Inte minst mot bakgrund av att bitcoinmarknaden inte är i närheten av så stor att den skulle kunna riskera störa Kinas finansiella system.

En rimlig gissning är att man från kinesiskt håll känner oro inför bitcoins starka framfart. En oro som delas av flertalet andra centralbanker runtom i världen. Agerar man inte nu kan det vara försent, tycks vara den delade bedömningen.

Till följd av handelsförbudet har kursen sjunkit med 30 procent. Från tidigare 1,240 USD till 870 USD.

_____________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: