Bostadspriserna i Sverige – Bubbla eller inte?

Lägenhetspriserna i Sverige har ökat med i genomsnitt 14 procent de senaste året. Även om priserna ökat mest i Stockholmsområdena Södermalm, Östermalm och Vasastan har även andra storstäder sett en liknande utveckling.
______________________________________________________
Image

Sedan år 2000 har lägenhetspriserna tredubblats i Sverige. De stigande priserna har lett till att fler köpare tagit större och större lån. Låga räntor och amorteringsfria bolån lockar till köp. För de privata hushållen har denna utveckling lett till att skulderna stigit till i genomsnitt 173 procent av hushållets disponibla inkomst. Att jämföra med det tidigare årtiondet, där skulderna pendlat mellan 90 och 100 procent.

Enligt Bengt Hansson vid det svenska Boverket är den svenska bostadsmarknaden farligt övervärderad och en nedgång i bostadspriserna skulle få förödande konsekvenser för ett stort antal hushåll. Att skulderna inte går upp ytterligare är enligt honom därför av största vikt.

De svenska bankerna tar emellertid utvecklingen med ro. Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström menar att oron är obefogad. I övrigt är svenskarna samvetsgranna nog att betala sina skulder. Personliga konkurser är ytterst ovanligt, menar han. Även Gregori Karamouzis, chef för Investor Relations på Swedbank, anser att pratet om en så kallad fastighetsbubbla är nonsens. Enligt Karamouzis beror de stigande priserna på att det finns fler bostadsköpare än det finns säljare. ”Till skillnad från exempelvis USA och Spanien är spekulativt byggande av fastigheter mycket ovanligt”, menar han.

_________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: