Förbud mot homosexualitet i Indien

Indiens högsta domstol har i dag slagit fast att homosexualitet fortfarande är olagligt i landet. Beslutet upphäver därmed en tidigare dom från 2009, där det konstitutionella förbudet mot homosexualitet hävdes. ”Det är en mycket svart dag för oss”, säger Anjali Gopalan, grundare av the Naz Foundation.
_________________________________________________________
Image
Att högsta domstolen väljer att upphäva
beslutet från 2009 har sin förklaring i att förbudet mot homosexualitet stadgas i Indiens konstitution, det vill säga i Indiens grundlag. Domstolen anser sig därför inte ha befogenhet att upphäva bestämmelsen. För de fall sex mellan människor av samma kön ska göras lagligt anser domstolen att det ska göras enligt parlamentarisk ordning.

Förbudet mot homosexualitet är från kolonialtiden och brukar i folkmun kallas för ”avsnitt 377”. Enligt förbudet är det ”mot naturens ordning” att ha sex med människor av samma kön, varför sådana handlingar är straffbara med upp till 10 års fängelse.

Att domstolsbeslutet nu hävs behöver emellertid inte enbart vara av ondo. Inte heller är beslutet juridiskt komplicerat. Högsta domstolen upprätthåller enbart en viktig rättslig princip som säger att en grundlagsbestämmelse inte ska kunna åsidosättas hur som helst. Normalt sett ska en grundlag vara svårare att ändra än andra lagar.

Likväl är det naturligtvis så att förbudet i sig är förkastligt. Däremot kan domstolens agerande medföra att det indiska parlamentet tar sitt ansvar och ser över landets konstitution.

Vi kan väl hoppas.

_______________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: