Debatt: När svensk riksdag blev polsk

I snart 20 år har Sveriges riksdag varit enig i frågan om svensk budgetordning. Enigheten har inneburit att statsbudgeten läggs – och röstas igenom – som en helhet. Efter onsdagens votering har den svenska budgetordningen emellertid brutits upp. Politiken fick företräde framför juridiken och Socialdemokraterna gjorde gemensam sak med Sverigedemokraterna. Onsdagen den 11 december 2013. Dagen då svensk riksdag blev polsk.
______________________________________________________
Image
Det är ingen överdrift att förlusten i voteringen om den statliga inkomstskatten är sittande regerings största förlust. I sak har spelplanen varit enligt följande. Regeringen anser sig kunna undvara tre miljarder kronor i form av skattesänkningar medan oppositionen anser att dessa pengar behövs i budgeten. Tre miljarder utgör, i sammanhanget, ungefär tre promille av statsinkomsterna. Knappast några summor att bråka om kan tyckas. Förutsatt att man inte sitter i opposition det vill säga, och hellre lever rövare än håller sig till god ordning.

För den som är bekant med den svenska regeringsformen är det ingen nyhet att all offentlig makt ska utövas under lagarna. Lagen sätter därmed upp gränserna för det politiska maktutövandet. Så långt, inga konstigheter. Varje demokratisk rättsstat vilar på detta nödvändiga fundament. En högst skrämmande utveckling är dock – om än knappast ny – hur de juridiska argumenten ofta får stryka på foten när de ställs mot politiskt dito. Utvecklingen torde ha sin förklaring i makthunger och, ibland, ren illvilja. Att sätta en käpp i regeringshjulet tycks vara en för oppositionen mycket roande uppgift. Regeringen kan ju annars få för sig att den bestämmer och så kan vi ju naturligtvis inte ha det.

Att de i opposition vill sätta sig på tvären i vissa frågor är naturligtvis inget problem. Det är ju i grunden deras uppgift att så göra. Något annat vore klandervärt ur demokratihänseende. Det innebär emellertid inte att politiskt missbruk av juridiska institutioner kan godtas hur som helst. Alldeles oavsett partitillhörighet torde det vara av intresse att konstitutionsutskottet – vars uppgift är att övervaka att lagarna följs – inte politiseras. Själva grundsyftet med konstitutionsutskottet sätts helt enkelt ur spel.

Vad oppositionen i realiteten har gjort är att öppna Pandoras ask. Från och med nu kommer det vara lättare för riksdagspartierna att lägga till och ta bort delar av propositioner som de gillar eller inte gillar. Hur detta kommer att påverka Sveriges statsfinanser kan bara sias om. Oavsett vilket är det beklämmande att det ibland tycks vara viktigare att göra “en politisk poäng” än att upprätthålla lagar och regler.

___________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: