Beslutet om oförändrad brytpunkt kan rivas upp

I förra veckan röstade riksdagen ned regeringens förslag om att höja brytpunkten för statlig skatt. Beslutet omgärdades av stor oenighet och politiskt rackarspel. Flera högt uppsatta jurister säger nu att beslutet kan rivas upp, förutsatt att en enskild medborgare överklagar ett skattebeslut fattat i enlighet med de oförändrade reglerna.
____________________________________________________________
Image
Den som får högre skatt
än vad denne skulle fått med regeringens förslag skulle kunna hävda att beskattningen sker i enlighet med ett beslut som inte fattats på rätt sätt. Eftersom beslutet inte har fattats i enlighet med grundlagen så kan beslutet inte tillämpas.

Skatteverket skulle även kunna göra en självständig tolkning i frågan om beslutet fattats på rätt sätt. Att så skulle ske får dock anses föga troligt. Enligt Sofia Malmring, rättslig specialist på skatteverket, har skatteverket ingen anledning att misstro den demokratiska processen.

Oavsett vilket kan 2014 komma att bli ett intressant taxeringsår.

_______________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: