Category Archives: Business

Marijuana & the Law – Legal or Illegal?

Up to this day, Colorado and Washington are the only two states to have legalized recreational use of marijuana. Numerous other states have voted to allow it for medical purposes and many of them will most likely legalize it for recreational use during elections in 2014 and 2016.[1]
__________________________________________________________________________
Image

It is fair to say that the states have taken progressive actions in dealing with the issue of marijuana legislation. So far so good, but there is just one small problem; it is still a federal felony to grow, sell or possess cannabis in the United States. State-licensed growers and sellers are thereby criminals in the eyes of federal law.[2]

In August 2013, a memo was issued by U.S. Deputy Attorney General James Cole where he stated that prosecutions should focus on drug cartels and other criminal organizations that are growing and distributing marijuana.[3] Meaning that state-licensed distributers have nothing fear. This is, however, not entirely correct since the federal law making marijuana illegal is still on the books. The next presidential administration could easily – though not very likely – change this policy whenever they like to.

But even if the next presidential administration would change its policy on marijuana, the Justice Department does not have the capacity to control illegal production of marijuana in each and every state without help of state and local police since federal drug law enforcement is only small part of the national drug enforcement effort.[4]

What we have here is thereby a substance that is both legal and illegal at the same time. From a strict legal perspective this ‘conflict of laws’ raise a lot of interesting questions. One question that many attorneys and lawyers have asked themselves is whether it is OK to work with marijuana businesses or not. Until recently, this question was pretty much up for debate. Since this week however, at least Colorado’s lawyers have the state’s permission to work with marijuana businesses, after the Colorado Supreme Court approved a rule change.[5]

The new rule in Colorado states that lawyers may assist a client in conduct that the lawyer reasonably believes is permitted by these constitutional provisions and the statues, regulations, orders, and other state and local provisions implementing them. Translated into English this simply means that lawyers have the right to work with marijuana businesses as long as they do not help these businesses to break state law.
_______________________________________________________________________

[1] http://www.delawareonline.com/story/opinion/columnists/2014/02/14/confused-about-the-state-of-pot-so-is-the-law/5495125/

[2] http://www.baynews9.com/content/news/baynews9/news/article.html/content/news/articles/cfn/2013/12/27/politifact_is_medica.html?cid=rss

[3] http://www.justice.gov/iso/opa/resources/3052013829132756857467.pdf

[4] http://www.delawareonline.com/story/opinion/columnists/2014/02/14/confused-about-the-state-of-pot-so-is-the-law/5495125/

[5] http://www.courts.state.co.us/userfiles/file/Court_Probation/Supreme_Court/Rule_Changes/2014/2014(05)%20redlined.pdf

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , ,

Börsåret 2014

Börsåret 2013 får anses ha levt upp till förväntningarna. För att inte säga ”varit fantastiskt”, för att citera en handfull aktiestrateger. Om bara ett par dagar inleds den amerikanska centralbankens möte. Mycket talar för att Fed kommer att ta ett beslut om att dra ner något på de månatliga köpen av stats- och bostadsobligationer, men osäkerheten gör marknaden nervös.
______________________________________________
1003pod22b_J_20081003171209
Fedmötet är det sista som händer 2013, som kan tänkas påverka börsen i någon större utsträckning. Det innebär att det finns visst utrymme för en positiv reaktion så snart resultatet från mötet publicerats. För de fall börsåret slutar i dur finns anledning att tro att börsåret 2014 fortsätter i samma positiva riktning. Ett bra börsår brukar åtföljas av ett bra börsår. Gott så.

Förutsättningarna för att 2014 ska bli ett bra börsår ser goda ut. Åtminstone för aktier. Prognoser från bland annat Nordea talar för att globala aktier stiger med omkring 10 till 15 procent nästa år. Aktiespararna är emellertid något mer blygsamma i sin prognos. De tror endast på stigning om 5 till 10 procent.

De amerikanska bankerna är dock idel optimister. S&P 500 har potential att stiga 12 procent enligt Morgan Stanley. Tokyobörsen lyfter med 40 procent (!) menar JP Morgan och Citi tror att det europeiska indexet Stoxx 600 klättrar med nästan 20 procent under 2014.

Den som lever får se.

_______________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , , , , ,

“Jag har fått mycket stryk i medierna, och jag förtjänar säkert det. Men den respons vi får från många investerare är att det är starkt gjort att gå ut och tala om det här.”

En ovanligt ärlig David von Laskowski, VD för Candyking. Candyking skulle i går ha noterats på Stockholmsbörsen. Det blev emellertid inte så mycket av den saken. Skälet är att bolaget så sent som i onsdags eftermiddag (dagen före den planerade noteringen) gick ut med en vinstvarning.

Jag har fått mycket stryk i medierna…

Tagged , , ,

“SEB Equity Research rekommenderar investerare som inte äger aktier i Africa Oil att utnyttja nedgången efter högriskbesvikelserna och köpa aktier i bolaget.”

SEB höjer därmed riktkursen från 90 kronor till 104 kronor, förutsatt att resultaten från de högintressanta prospekteringsbrunnarna Amosing-1 och Ewoi-1 är goda. Resultaten av borrningarna förväntas presenteras i januari respektive februari 2014. I dagsläget handlas aktien kring 55,25 kronor (-1,34%).

“SEB Equity Res…

Tagged , , , ,

Bostadspriserna i Sverige – Bubbla eller inte?

Lägenhetspriserna i Sverige har ökat med i genomsnitt 14 procent de senaste året. Även om priserna ökat mest i Stockholmsområdena Södermalm, Östermalm och Vasastan har även andra storstäder sett en liknande utveckling.
______________________________________________________
Image

Sedan år 2000 har lägenhetspriserna tredubblats i Sverige. De stigande priserna har lett till att fler köpare tagit större och större lån. Låga räntor och amorteringsfria bolån lockar till köp. För de privata hushållen har denna utveckling lett till att skulderna stigit till i genomsnitt 173 procent av hushållets disponibla inkomst. Att jämföra med det tidigare årtiondet, där skulderna pendlat mellan 90 och 100 procent.

Enligt Bengt Hansson vid det svenska Boverket är den svenska bostadsmarknaden farligt övervärderad och en nedgång i bostadspriserna skulle få förödande konsekvenser för ett stort antal hushåll. Att skulderna inte går upp ytterligare är enligt honom därför av största vikt.

De svenska bankerna tar emellertid utvecklingen med ro. Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström menar att oron är obefogad. I övrigt är svenskarna samvetsgranna nog att betala sina skulder. Personliga konkurser är ytterst ovanligt, menar han. Även Gregori Karamouzis, chef för Investor Relations på Swedbank, anser att pratet om en så kallad fastighetsbubbla är nonsens. Enligt Karamouzis beror de stigande priserna på att det finns fler bostadsköpare än det finns säljare. ”Till skillnad från exempelvis USA och Spanien är spekulativt byggande av fastigheter mycket ovanligt”, menar han.

_________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , ,

“Senare års långsamma återhämtning är i linje med den utveckling vi ser i andra ekonomier efter stora finansiella kriser.”

Jan Hatzius & David Mericle, ekonomer vi Goldman Sachs, med anledning av Larry Summers tidigare påstående om att den amerikanska ekonomin behöver så kallade bubblor för ekonomisk tillväxt.

“Senare års lå…

Tagged , , , , , ,

Påhittad analysfirma lurar svenska investerare

Den franska analysfirman Pharmium Securities har under de gångna veckorna lämnat två analyser som fått genomslag på Stockholmsbörsens handel. Pharmium Securities har emellertid inget tillstånd att bedriva rådgivningsverksamhet.
_______________________________________________________
Bluff00
Investerare har
under de senaste dagarna kunnat läsa att Medivir är börsens kanske hetaste uppköpskandidat. Informationen publicerades i ett telegram från Nyhetsbyrån Direkt. Dagens Industri var inte sena med att förmedla informationen vidare. “Börsens hetaste uppköpskandidat” blev rubriken på tidningens hemsida.

Nyheten fick aktien att stiga 6 procent. En vecka senare, den 4 december, publicerades ytterligare en analys från Pharmium Securities. Den här gången avsåg analysen läkemedelsbolaget Active Biotech. Den tämligen negativa analysen fick aktiekursen att sjunka med 5 procent.

Tidningen Veckans Affärer kan nu avslöja att det finns anledning att ifrågasätta Pharmium Securities legitimitet. Faktum är att mycket tyder på att analysfirman inte existerar.

Pharmium Securities hemsida ser vid första påseende professionell ut. Vid närmare anblick finns emellertid anledning att ana oråd. Kontorsadressen visar sig nämligen gå till en privatbostad i Paris och det telefonnummer som anges på hemsidan går till en person som aldrig hört talats om något Pharmium Securities. I övrigt innehåller hemsidan en hel del direkt falsk information. Till exempel påståendet om delaktighet vid börsnoteringen av Novagali Pharma, numera Santen.

Finansinspektionen är nu i färd med att undersöka den information som finns om Pharmium Securities. Skulle det visa sig att någon försökt sprida falsk information kommer ärendet att anmälas till Ekobrottsmyndigheten.
_________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , ,

Finansiella instutitioner i Kina förbjuds handla med Bitcoin

Kinas centralbank har beslutat att förbjuda landets finansiella instutitioner att handla med den virtuella valutan Bitcoin. Därmed är de kinesiska bankerna förhindrade att göra några som helst bitcoinrelaterade transaktioner.
_____________________________________________________
Image
Nyhetsrapporteringen kring valutan 
Bitcoin har varit påtaglig den senaste tiden. Artiklarna som skrivits om den virtuella valutan har varit av varierande slag. Många är de som har varnat för de risker som en investering i valutan innebär. Samtidigt har vi kunnat läsa om den kraftiga värdeökning valutan haft. För drygt en vecka sedan slog valutan nytt kursrekord när den värderades till över 1,000 USD per bitcoin. Bara dagar senare stod kursen i 1,242 USD. Totalt har värdet niofaldigats under de gångna månaderna. En hisnande värdestigning.

Parallellt med kursstegringen har emellertid ett och annat varnande finger höjts. Det har talats om en s.k. bitcoinboom. Flera professionella investerare har därför rekommenderat att för de fall man vill spekulera i bitcoin så ska man göra det enbart i liten skala. En procent av den totala portföljen har bedömts rimligt.

Och det har nu visat sig att kritikerna, åtminstone tillfälligt, fått rätt. Att kritikerna har fått rätt har delvis sin förklaring i att den kinesiska centralbanken valt att förbjuda landets finansiella instutitioner från att handla i valutan. Skälet för detta anges vara att man från kinesiskt håll är rädd för att handeln i bitcoin riskerar störa den “vanliga” valutatransaktionerna. Argumentationen kan i denna del anses något haltande. Inte minst mot bakgrund av att bitcoinmarknaden inte är i närheten av så stor att den skulle kunna riskera störa Kinas finansiella system.

En rimlig gissning är att man från kinesiskt håll känner oro inför bitcoins starka framfart. En oro som delas av flertalet andra centralbanker runtom i världen. Agerar man inte nu kan det vara försent, tycks vara den delade bedömningen.

Till följd av handelsförbudet har kursen sjunkit med 30 procent. Från tidigare 1,240 USD till 870 USD.

_____________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , ,

Romney står numera på kolindustrins sida

Som Massachusettsguvernör lovade Mitt Romney att stänga ett kolkraftverk med motiveringen; “kraftverket dödar människor”. Sedan dess har mycket hänt. I egenskap av presidentkandidat står Romney på kolindustrins sida. Fienden är president Obama. “Om du inte tror på kol, om du inte tror på ett energioberoende Amerika, så säg det” sa Mitt Romney i ett tal den 14 augusti.
___________________________________________________

President Obamas syn på amerikansk energiproduktion är sedan länge känd. Obama har vad han själv kallar en “allt-ovan-jord-perspektiv” där alternativa energikällor så som t.ex. vindkraft spelar en viktig roll. Frågan om kolindustrins vara eller icke vara har presidenten dock undvikit.

Annat var det för något år sedan, då Obama aktivt stödde ett förslag om ökad kolproduktion eftersom det skulle gynna hans hemstat Illinois. Staten Illinois är nämligen landets åttonde största kolproducent.

Bob Murray, VD för Murray Energy Corp., vilka är Amerikas största privatägda kolbolag, har i dagarna uttryckt sitt fulla stöd för Mitt Romney. “Obamas politik hotar förstöra en stor del av det amerikanska samhället” sa Murray nyligen.

Vad kolindustrin tycker i presidentfrågan är inte oviktigt. Fackföreningen “the United Mine Workers of America” gav Obama sitt stöd inför valet 2008. Nu är saken annorlunda. De senaste fyra åren har nämligen varit kantade av stora besvikelser, där strängare miljöstandarder drabbar kolindustrin särskilt hårt.

“Hade vi tvingats välja sida idag så hade vi förmodligen inte kunnat göra detta” sa Phil Smith, talesman för fackföreningen. Valet om vilken kandidat som ska få fackföreningens stöd blir svårligen lättare av att Romney är allt annat än känd för att vara en fackföreningsvän.

________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , ,

HSBC-skandalen: En uppgörelse nära

Bankjätten HSBC är under utredning i USA. Detta efter att det uppdagats att HSBC tvättat miljardbelopp samt har tveksamma kopplingar till terroristorganisationer. En uppgörelse mellan HSBC och USA anges nu vara nära.
__________________________________________________

Det vari i juli i år som den amerikanska senaten riktade stark kritik mot HSBC. Senaten beskyllde HSBC för att ge företag och organisationer med förbindelser till olovlig verksamhet inträde till det amerikanska finanssystemet. HSBC ska bland annat ha erbjudit banktjänster till den saudiska banken Al Rajhi Bank vilka misstänks stödja terroistorganisationer. Dessutom har HSBC:s mexikanska filial låtit tvätta pengar åt kända knarksmugglare.

Två personer med insyn i utredningen uppger nu att en uppgörelse är nära.

HSBC, som är Europas största bank sett till marknadsvärdet, har redan satt undan 700 miljoner dollar avsedda att täcka de böter banken kommer att beläggas. Det är dock tveksamt om den avsatta summan kommer att vara tillräcklig.

Bankens VD, Stuart Gulliver, har tidigare sagt att den slutliga summan kan komma att bli högre.

___________________________
Niklas Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , ,
Advertisements