Category Archives: Analysis

Börsåret 2014

Börsåret 2013 får anses ha levt upp till förväntningarna. För att inte säga ”varit fantastiskt”, för att citera en handfull aktiestrateger. Om bara ett par dagar inleds den amerikanska centralbankens möte. Mycket talar för att Fed kommer att ta ett beslut om att dra ner något på de månatliga köpen av stats- och bostadsobligationer, men osäkerheten gör marknaden nervös.
______________________________________________
1003pod22b_J_20081003171209
Fedmötet är det sista som händer 2013, som kan tänkas påverka börsen i någon större utsträckning. Det innebär att det finns visst utrymme för en positiv reaktion så snart resultatet från mötet publicerats. För de fall börsåret slutar i dur finns anledning att tro att börsåret 2014 fortsätter i samma positiva riktning. Ett bra börsår brukar åtföljas av ett bra börsår. Gott så.

Förutsättningarna för att 2014 ska bli ett bra börsår ser goda ut. Åtminstone för aktier. Prognoser från bland annat Nordea talar för att globala aktier stiger med omkring 10 till 15 procent nästa år. Aktiespararna är emellertid något mer blygsamma i sin prognos. De tror endast på stigning om 5 till 10 procent.

De amerikanska bankerna är dock idel optimister. S&P 500 har potential att stiga 12 procent enligt Morgan Stanley. Tokyobörsen lyfter med 40 procent (!) menar JP Morgan och Citi tror att det europeiska indexet Stoxx 600 klättrar med nästan 20 procent under 2014.

Den som lever får se.

_______________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , ,

Bostadspriserna i Sverige – Bubbla eller inte?

Lägenhetspriserna i Sverige har ökat med i genomsnitt 14 procent de senaste året. Även om priserna ökat mest i Stockholmsområdena Södermalm, Östermalm och Vasastan har även andra storstäder sett en liknande utveckling.
______________________________________________________
Image

Sedan år 2000 har lägenhetspriserna tredubblats i Sverige. De stigande priserna har lett till att fler köpare tagit större och större lån. Låga räntor och amorteringsfria bolån lockar till köp. För de privata hushållen har denna utveckling lett till att skulderna stigit till i genomsnitt 173 procent av hushållets disponibla inkomst. Att jämföra med det tidigare årtiondet, där skulderna pendlat mellan 90 och 100 procent.

Enligt Bengt Hansson vid det svenska Boverket är den svenska bostadsmarknaden farligt övervärderad och en nedgång i bostadspriserna skulle få förödande konsekvenser för ett stort antal hushåll. Att skulderna inte går upp ytterligare är enligt honom därför av största vikt.

De svenska bankerna tar emellertid utvecklingen med ro. Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström menar att oron är obefogad. I övrigt är svenskarna samvetsgranna nog att betala sina skulder. Personliga konkurser är ytterst ovanligt, menar han. Även Gregori Karamouzis, chef för Investor Relations på Swedbank, anser att pratet om en så kallad fastighetsbubbla är nonsens. Enligt Karamouzis beror de stigande priserna på att det finns fler bostadsköpare än det finns säljare. ”Till skillnad från exempelvis USA och Spanien är spekulativt byggande av fastigheter mycket ovanligt”, menar han.

_________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , ,

Påhittad analysfirma lurar svenska investerare

Den franska analysfirman Pharmium Securities har under de gångna veckorna lämnat två analyser som fått genomslag på Stockholmsbörsens handel. Pharmium Securities har emellertid inget tillstånd att bedriva rådgivningsverksamhet.
_______________________________________________________
Bluff00
Investerare har
under de senaste dagarna kunnat läsa att Medivir är börsens kanske hetaste uppköpskandidat. Informationen publicerades i ett telegram från Nyhetsbyrån Direkt. Dagens Industri var inte sena med att förmedla informationen vidare. “Börsens hetaste uppköpskandidat” blev rubriken på tidningens hemsida.

Nyheten fick aktien att stiga 6 procent. En vecka senare, den 4 december, publicerades ytterligare en analys från Pharmium Securities. Den här gången avsåg analysen läkemedelsbolaget Active Biotech. Den tämligen negativa analysen fick aktiekursen att sjunka med 5 procent.

Tidningen Veckans Affärer kan nu avslöja att det finns anledning att ifrågasätta Pharmium Securities legitimitet. Faktum är att mycket tyder på att analysfirman inte existerar.

Pharmium Securities hemsida ser vid första påseende professionell ut. Vid närmare anblick finns emellertid anledning att ana oråd. Kontorsadressen visar sig nämligen gå till en privatbostad i Paris och det telefonnummer som anges på hemsidan går till en person som aldrig hört talats om något Pharmium Securities. I övrigt innehåller hemsidan en hel del direkt falsk information. Till exempel påståendet om delaktighet vid börsnoteringen av Novagali Pharma, numera Santen.

Finansinspektionen är nu i färd med att undersöka den information som finns om Pharmium Securities. Skulle det visa sig att någon försökt sprida falsk information kommer ärendet att anmälas till Ekobrottsmyndigheten.
_________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , ,

Ta rygg på Leif GW Persson

Telia Sonera, Balder, Astra, Proffice och Bure Equity. Så lyder Leif GW Perssons aktierekommendationer. Enligt Leif ska man leta efter aktier inom sektorer som folk alltid kommer att behöva, så som bl.a. bostäder, energi, livsmedel och kommunikationsmedel.
________________________________________

Långsiktighet och hög avkastning är ledord när Leif GW Persson väljer investeringar. Att Leif tänker långsiktigt framgår tydligt av de köprekommendationer han ger läsarna i en artikel publicerad av SvD Näringsliv. Här nedan följer en sammanfattande lista över herr Perssons rekommendationer. Naturligtvis åtföljda av Leifs egna kommentarer.

 • Balders preferensaktieen aktie där jag inte ser någon större risk och som ger en avkastning på nästan 7 procent
 • TeliaSonera aktien har en direktavkastning som ligger i samma härad som Balder
 • Rocheen bra läkemedelsaktie, bolaget är ett kassavalv
 • Nestlése motivering för Rosche
 • Profficeett bra köp om man vill in i tjänstesektorn, inga skulder och pengar i kassan. Handlas i nuläget runt 22 – 23 kronor och ger en avkastning på upp emot fem procent. En sannolik uppköpskandidat.
 • Bure Equityaktien är jävligt billig just nu och handlas runt 22 kronor. De har sålt Carnegie och har en kassa på närmare 1,2 miljarder. Enbart kassan motiverar en helt annan kurs och tittar man historiskt så har de gjort en engångsutdelning på 20 spänn. Då hade de en massa pengar som de inte behövde och de pengar de har idag har de inte heller någon användning av i dagsläget. Ett bra köp.
 • AstraZenecaJohansson tillträder som ny styrelseordförande, han har ett bra trac record. Bara det faktum att Johansson tillträder kommer att lyfta aktien tio procent. Läge att gå in.

Avslutningsvis råder Leif GW Persson svenskarna att se till att de inte har några lån. De är ju så förbannat dyra.

Vågar läsaren ta rygg på mästerkriminologen Leif GW Persson?

__________________________________
Lewenhards
lewenhards@live.com

Tagged , , , , , , , , ,

Aktieråd: lita inte till magkänslan

En återkommande sanning bland många större investerare är att man bör köpa när magen säger sälj. Warren Buffet är ett exempel. Sven Hagströmer en annan. Kapitalmarknaden präglas i dagsläget av pessimister. Enligt Peter Benson på SvD kan detta tala för att marknadsoptimisterna är de som kommer att gå vinnande ur kaoset.
_______________________________________ 

Artikelns kontenta är att vi inte bör flyta medströms utan istället fortsätta att exponera vår portfölj mot värdepapper. Långsiktighet och uthållighet bedöms vara vägen till framgång. Nog har vi hört den tesen förut.

Huruvida det är en riktig strategi eller inte låter jag vara osagt. Värt att hålla i minnet är dock att vad som är en sanning för en jättepjäs så som Warren Buffet inte nödvändigtvis behöver vara en sanning för en småsparare.

Dessa herrar är stjärnspelare i högsta ligan. Medan de flesta av oss andra är pojkar P9 från Immetorps BK.
___________________________
Lewenhards
lewenhards@live.com

Saudiarabien, bättre företagsklimat än Sverige

Sverige hamnar på 14:e plats i Världsbankens företagsranking. Det är den sämsta placeringen av samtliga Nordens länder.
__________________________________
 

Sverige tappar därmed sin tidigare 9:e plats från 2011. Rankingen är baserad på utvalda indikatorer där sammanlagt 183 länder analyserats. Totalt har man jämfört och analyserat 113 indikatorer, så som möjligheten att starta upp företag, den internationella handeln, skyddet för investerare, styrka hos bindande avtal och tillgängligheten av elektricitet.

Rankingen görs i sammarbete med stora advokat- och konsultbyråer så som Baker & McKenzie, Ernst & Young och PwC. För svenskt vidkommande har byråer så som Vinge, Wistrand och Mannheimer Swartling bland annat deltagit.

Sverige får därmed se sig besegrade av länder som USA, Storbritannien och Kanada. Men även länder så som Saudiarabien och Korea har ett bättre företagsklimat än Sverige, enligt rapporten. Av de nordiska länderna placerade sig Danmark bäst med en 5:e plats.

Min bedömning är att Sverige kan bättre. Väckarklocka?
________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@gmail.com

Aktiespararna tror inte på tobaksjätte

Jag gjorde nyligen ett litet nedstick i den svenska tobaksjätten Swedish Match där jag gjorde bedömningen att Swedish Match – trots hög aktiekurs – fortfarande kan vara en intressant investering. Jag hänvisade då bland annat till en ökande försäljning på den amerikanska marknaden.

Samma dag publicerade Aktiespararna en analys där de rekommenderade aktieägare att sälja sitt innehav. Aktiespararna tror att toppen är nådd. Jag citerar.

Men det finns också trender och faktorer som tynger Swedish Match. En väsentlig sådan trend är att företaget tappar marknadsandelar på USA:s snusmarknad, där konkurrenterna sänker priserna för att vinna marknadsandelar. På några år har denna marknad, som förr var indelad i ett hög- och ett lågprissegment, flutit ihop till att bestå av bara lågprisvarumärken.

För att stämma i bäcken har Swedish Match beslutat att lansera ytterligare ett lågprismärke, Kaliber, vid sidan av Kronansnuset som bolaget redan säljer. Skulle Sverige gå samma väg som USA, med kraftig prispress, kommer Generalsnuset som premiumsnus snart att vara ett minne blott, liksom Swedish Matchs 50-procentiga marginaler.

Aktiespararna tror därmed att lågprissegmentet är här för att stanna. Det är nog en på alla sätt riktig bedömning. Däremot är det förhastat att tro att “Generalsnuset som premiumsnus” snart skulle vara ett “minne blott”. Konkurrensen har hårdnat, men än så länge är det påtagligt få lågprisvarumärken som håller jämna steg med giganten Swedish Match och deras produkter.

Cigarettbranschen är en marknad där vi sett en liknande utveckling där allt fler lågprisvarumärken slagit sig in på marknaden. Likafullt har de största tobaksbolagen stått sig väl i konkurrensen, med stadigt ökande aktiekurser. Här kan bolag så som Philip Morris International Ltd (PM), British American Tobacco plc (BTI) och Altria Group Inc (MO) tjäna exempel. Liknelsen är visserligen inte helt rättvis, men likväl intressant.

En ökad konkurrens behöver därmed inte betyda slutet för Swedish Match. Tvärtom.
_________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Swedish Match – Osänkbar?

Swedish Match har varit en trevlig aktie att äga. Verksamheten är stabil och positionen som svensk snuskung stadig. Med en svensk marknadsandel på 83 procent och med en ökad expansion mot USA kan Swedish Match mycket väl ha mer att ge.
____________________________

Swedish Match har länge varit du med hela den svenska befolkningen. Få är de som inte är bekanta med bolagets svenska varumärken, så som General, Grov och Ettan.
Trots bolagets starka varumärken har Swedish Match tappat marknadsandelar under senaste år. Allt fler aktörer har tagit sig in på marknaden, med konkurrenterna Imperial och JTI i spetsen, liksom lågprissegmentet stadigt ökat i utbud.

Det troliga scenariot är att Swedish Match kommer att tappa ytterligare marknadsandelar under kommande år. Ett sådant scenario gör inte aktien ointressant. För även om bolaget skulle tappa andelar så kan bolaget komma att öka sin omsättning. Snuskonsumtionen i Sverige har ökat stadigt under flera år och USA blir en alltmer intressant marknad. Ett potentiellt tapp i Sverige skulle därmed kunna kompenseras av en stegrande tillväxt i USA.

I dag är aktiekursen 253,00. Historiskt sett är det aktiens högsta. Att så är fallet behöver inte tala mot en eventuell investering i Swedish Match. Visserligen är det långt ifrån rea på aktien, men ser man till bolagets historiska tillväxt och aktiens orubbliga kurs uppåt så är aktien fortsatt intressant. Bolaget är otroligt stabilt och kan, med fördel, utgöra en del i en välkomponerad aktieportfölj.

_____________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Whisky: allt är inte guld som glimmar

Den svenska whiskytillverkaren Mackmyra lämnade i dag sin bokslutsrapport. Resultatet efter skatt blev -3,8 miljoner kronor. Någon utdelning till aktieägarna är inte att tänka på.
_______________________________


I december förra året noterades whiskytillverkaren Mackmyra på First North. Noteringen hade till syfte att förse bolaget med mer kapital för att kunna öka sin försäljning på nya marknader.
Vid noteringen var aktiekursen 84,00 kronor. Gångna månader har aktien handlats i spannet 60-70 kronor varpå dagens bokslut fick aktien att falla ytterligare. Kurs i dagsläget är 58,50 kronor.

Förra veckan kunde vi läsa att världens största inköpare av alkohol, det kanadensiska provinsmonopolet LCBO, lagt beställning på fyra olika whiskysorter från den svenska whiskytillverkaren. Marknaden reagerade då positivt på nyheten och aktien gick upp med 4,5 procent. En uppgång som i dagsläget knappast är aktieägarna till någon större glädje.

Ska man sia om framtiden så finns det anledning till oro. Mackmyra är ett förhoppningsbolag och konkurrensen bolaget ställs inför är hård. Tillverkarens unga ålder ligger även bolaget i fatet. Även om Mackmyras internationella satsning skulle lyckas så dröjer det antagligen många år innan bolaget kan börja håva in några större vinster. Produktportföljen är i nuläget för liten.

Mitt råd är därför att stå utanför, kanske med en whiskypinne i hand, och se i vilken riktning tåget går. Personligen önskar jag bolaget all lycka, men dess aktie ger jag tyvärr inte mycket för.
_____________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Börsveckan: årshögsta & köprekommendationer

Vecka 11 blev en positiv vecka där ledande index noterade årshögsta. Europabörserna ligger nu på nivåer som inte noterats sedan sommaren 2011, d.v.s. innan skuldkrisen i Grekland gav marknaden kalla fötter.

På rekommendationsfronten kan veckan sammanfattas som följer.

 • Carnegie har återupptagit bevakningen av Nordic Mines med rekommendationen köp. Riktkursen är 72 kronor.
 • Danske Bank höjer rekommendationen för Ericsson till behåll (tidigare sälj). Riktkurs justeras upp från 52 kronor till 68 kronor.
 • Bernstein sänker sin rekommendation för Alfa Laval från outperform till market perform.
 • Swedbank höjer riktkursen för H&M till 260 kronor från tidigare 250 kronor.
 • Goldman Sachs sänker riktkursen för Alliance Oil till 140 kronor från tidigare 144 kronor. Rekommendationen är dock fortsatt lköp.
 • Goldman Sachs höjer sin riktkurs för SKF till 204 kronor från tidigare 183 kronor. Rekommendation, köp.

Köprekommendationerna haglade tätt under vecka 11. Som alltid ska man ta varje rekommendation med en nypa salt, särskilt i tider som dessa. Det finns ingen anledning att låta optimismen övergå till börseufori.

____________________________________

 

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Advertisements