Tag Archives: skv

Beslutet om oförändrad brytpunkt kan rivas upp

I förra veckan röstade riksdagen ned regeringens förslag om att höja brytpunkten för statlig skatt. Beslutet omgärdades av stor oenighet och politiskt rackarspel. Flera högt uppsatta jurister säger nu att beslutet kan rivas upp, förutsatt att en enskild medborgare överklagar ett skattebeslut fattat i enlighet med de oförändrade reglerna.
____________________________________________________________
Image
Den som får högre skatt
än vad denne skulle fått med regeringens förslag skulle kunna hävda att beskattningen sker i enlighet med ett beslut som inte fattats på rätt sätt. Eftersom beslutet inte har fattats i enlighet med grundlagen så kan beslutet inte tillämpas.

Skatteverket skulle även kunna göra en självständig tolkning i frågan om beslutet fattats på rätt sätt. Att så skulle ske får dock anses föga troligt. Enligt Sofia Malmring, rättslig specialist på skatteverket, har skatteverket ingen anledning att misstro den demokratiska processen.

Oavsett vilket kan 2014 komma att bli ett intressant taxeringsår.

_______________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , ,

“Det kommer inte att finnas några obeskattade medel vare sig i Schweiz eller i Luxemburg i framtiden. Det är slutet på en epok.”

Erik Haglund, skattekonsult specialiserad på att hjälpa svenskar flytta tillbaka obeskattat kapital till Sverige från utlandet, med anledning av att bland annat schweiziska banker “kastar ut” skatte­fuskande kunder.

“Det kommer int…

Tagged , , , , , ,

PwC står som vinnare

För några dagar sedan stod att läsa att skatteverket förlorar mot PwC i frågan om revisionsfirmans försäljning av andelsaktier till sina anställda.
______________________________________________

Image

Målet, vilket behandlades i förvaltningsrätten, gällde 45 delägare i PwC som fått köpa aktier i bolaget till ett pris som enligt Skatteverkets uppfattning var långt under marknadsvärdet. Skatteverkets position i frågan var att aktierna betingade ett värde om 35,000 kronor per aktie. Värderingen Skatteverkets gjorde var därmed tusenfalt högre än PwC:s egna värdering, varför myndigheten beslutade att upptaxera revisionsfirman med drygt 15 miljoner kronor.

PwC själva har emellertid hela tiden hävdat att eftersom det inte finns någon egentlig marknad för andelsaktierna så kan inget marknadspris fastställas. En position som förvaltningsrätten alltså delar.

Enligt förvaltningsrätten har Skatteverket inte tydligt kunna visa att aktiernas marknadsvärde överstiger de 10 kronor som delägarna betalat. Inte heller har myndigheten tagit hänsyn till de restriktioner och skyldigheter som gäller för handel med aktier i PwC.

Företeelsen om att tillämpa låga priser på delägarnas andelsaktier är inget unikt för PwC. Även andra stora revisionsbolag, så som Deloitte, KPMG och EY, använder sig av liknande modeller.

________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , ,
Advertisements