Tag Archives: tax

Beslutet om oförändrad brytpunkt kan rivas upp

I förra veckan röstade riksdagen ned regeringens förslag om att höja brytpunkten för statlig skatt. Beslutet omgärdades av stor oenighet och politiskt rackarspel. Flera högt uppsatta jurister säger nu att beslutet kan rivas upp, förutsatt att en enskild medborgare överklagar ett skattebeslut fattat i enlighet med de oförändrade reglerna.
____________________________________________________________
Image
Den som får högre skatt
än vad denne skulle fått med regeringens förslag skulle kunna hävda att beskattningen sker i enlighet med ett beslut som inte fattats på rätt sätt. Eftersom beslutet inte har fattats i enlighet med grundlagen så kan beslutet inte tillämpas.

Skatteverket skulle även kunna göra en självständig tolkning i frågan om beslutet fattats på rätt sätt. Att så skulle ske får dock anses föga troligt. Enligt Sofia Malmring, rättslig specialist på skatteverket, har skatteverket ingen anledning att misstro den demokratiska processen.

Oavsett vilket kan 2014 komma att bli ett intressant taxeringsår.

_______________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , ,

Norge: Bitcoin ingen riktig valuta – beskattas som kapitalinkomst

Den norska regeringen har slagit fast att den virtuella valutan bitcoin inte uppfyller kraven för ”riktiga pengar”. Bitcoins kommer därför att behandlas som en tillgång och eventuella vinster kommer att beskattas i inkomstslaget kapital.
__________________________________________________
Image
Enligt den norska skattedirektören Hans Christian Holte har den norska bedömningen sin förklaring i valutans volatilitet. ”Vi har gjort en bedömning utifrån vad som utgör ett rätt och sunt sätt att hantera bitcoin i det norska skattesystemet”, säger han.

För användarna av bitcoins utgör den norska hållningen ännu ett bakslag. Andra länder, så som Tyskland och Kina, har redan infört avgifter och restriktioner för den virtuella valutan.

I slutänden är det emellertid en fråga om hur stark tilltro konsumenten känner inför bitcoins som betalmedel. För att bitcoins på allvar ska kunna utmana andra valutor krävs att folk vågar göra större och större transaktioner, något som många konsumenter i dag avstår från på grund av valutans höga volatilitet.

__________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , ,

“Det kommer inte att finnas några obeskattade medel vare sig i Schweiz eller i Luxemburg i framtiden. Det är slutet på en epok.”

Erik Haglund, skattekonsult specialiserad på att hjälpa svenskar flytta tillbaka obeskattat kapital till Sverige från utlandet, med anledning av att bland annat schweiziska banker “kastar ut” skatte­fuskande kunder.

“Det kommer int…

Tagged , , , , , ,
Advertisements