Tag Archives: tv4

TV4 åläggs betala särskild avgift till staten

Kammarrätten slår fast att TV4 ska betala särskild avgift för två inplacerade annonsavbrott under Polar Music Prize i augusti 2012. Avbrotten har skett under framförande av två skilda musikstycken vilket Kammarrätten anser ha utgjort ett avbrott i programmets kontinuitet. Avbrotten hade nämligen inte placerats efter det att musikverken avslutats, utan i verkens inledning.
___________________________________________________________
Image
TV4 själva menar att inplaceringen
av annonsavbrott saknat uppsåt, varför de inte rimligen kan avkrävas av ansvar. Kammarrätten konstaterar emellertid att ansvaret för överträdelser av radio- och tv-lagens bestämmelser om annonser är strikt. En avsaknad av uppsåt fråntar inte TV4 dess ansvar för hur kanalen väljer att utforma sitt program.

Bestämmelserna om annonser syftar till att undvika onödigt långa avbrott samtidigt som hänsyn ska tas till var i programmen det är lämpligt att göra avbrott för annonser.

TV4 ska därför betala en särskild avgift om 50 000 kronor.

______________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , ,
Advertisements